Đáp án và đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2017

Môn Toán thi THPT quốc gia 2017 có 4 đề gốc nội dung giống nhau, nhưng 50 câu hỏi được sắp xếp khác nhau để tạo ra 24 mã đề.

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/uc?id=10ug6EF23itc67k-p1grrpTMqBZWbArtZ&export=download” title=”Dap an thi THPT Quoc Gia mon Toan 2017.jpg” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/image/jpeg” width=”1500″ height=”1061″ extra=”image” style=”embed”]

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/uc?id=1QFoN6fcl5Wnbjoqjef-Gx5O40iBjTdGr&export=download” title=”De thi THPT Quoc Gia mon Toan 2017 -1.jpg” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/image/jpeg” width=”620″ height=”877″ extra=”image” style=”embed”]

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/uc?id=1CxXvOsjg5bWitu3eRBuViZ9neua65FFp&export=download” title=”De thi THPT Quoc Gia mon Toan 2017 -2.png” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/image/png” width=”620″ height=”877″ extra=”image” style=”embed”]

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/uc?id=1YMtPmaPsTcRnplb0j7N5cn8IXl6xQHLU&export=download” title=”De thi THPT Quoc Gia mon Toan 2017 -3.png” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/image/png” width=”620″ height=”877″ extra=”image” style=”embed”]

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/uc?id=1BcDk6YKGWDRyDVUPX6C0OHdMYK52yMZ-&export=download” title=”De thi THPT Quoc Gia mon Toan 2017 -4.png” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/image/png” width=”620″ height=”877″ extra=”image” style=”embed”]

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/uc?id=1fs1DmcTcYyWIab_gAWA5zfSSO1OuhvEX&export=download” title=”De thi THPT Quoc Gia mon Toan 2017 -5.png” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/image/png” width=”620″ height=”877″ extra=”image” style=”embed”]

Previous articleĐiểm chuẩn đại học Xây dựng năm 2019
Next articleBộ kỷ yếu ‘ngược về quá khứ’ cực chất của teen Nam Định