Đáp án và đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018

Đề Toán thi THPT Quốc gia 2018 gồm 24 mã trắc nghiệm, mức độ khó tương đương, trong đó 25 câu đầu thí sinh học lực trung bình có thể làm được.

Toàn bộ 24 mã đề Toán THPT quốc gia được tạo ra từ 4-5 đề gốc, tuy nhiên vẫn có sự khác biệt, đảm bảo thí sinh không thể nhìn bài.

101 102 103 104 105 106 107 108
109 110 111 112 113 114 115 116
117 118 119 120 121 122 123 124

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/uc?id=1IQeU5ljP6zCrDmSbXKwswMsUPUpegGwl&export=download” title=”Dap an thi THPT Quoc Gia mon Toan 2018.jpg” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/image/jpeg” width=”700″ height=”495″ extra=”image” style=”embed”]

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/uc?id=1qZB1wPXihW1hqZptyuS_dLAm2qgagYsP&export=download” title=”De thi THPT Quoc Gia mon Toan 2018 -1.jpg” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/image/jpeg” width=”620″ height=”877″ extra=”image” style=”embed”]

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/uc?id=1wRYHhCv-Ya4JcfaUdrkLULbo7JDyjTRv&export=download” title=”De thi THPT Quoc Gia mon Toan 2018 -2.jpg” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/image/jpeg” width=”620″ height=”877″ extra=”image” style=”embed”]

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/uc?id=1Bzx5OZTk_4YfhdOXdkYnmig98Iu3GPNo&export=download” title=”De thi THPT Quoc Gia mon Toan 2018 -3.jpg” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/image/jpeg” width=”620″ height=”877″ extra=”image” style=”embed”]

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/uc?id=1ZOpdxU3Ej8gvqRjnCGhnR_MTgQm2qAKi&export=download” title=”De thi THPT Quoc Gia mon Toan 2018 -4.jpg” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/image/jpeg” width=”620″ height=”877″ extra=”image” style=”embed”]

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/uc?id=1Szp8zDEh5jmYmF6Cy8qT3gMvbXlwLbZH&export=download” title=”De thi THPT Quoc Gia mon Toan 2018 -5.jpg” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/image/jpeg” width=”620″ height=”877″ extra=”image” style=”embed”]

Previous articleĐiểm chuẩn của Đại học Kiến trúc Hà Nội 2019
Next articleSở GD Hà Nội công bố đáp án chính thức ba môn thi vào lớp 10