Đáp án và đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2019

Đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2019 gồm 50 câu, phần kiến thức trọng tâm rơi vào lớp 12, câu hỏi thực tiễn chiếm số ít. Môn Toán gồm 24 mã đề, được xáo trộn từ 4 đề thi gốc. Mỗi đề 50 câu trắc nghiệm, thí sinh làm trong 90 phút.

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/uc?id=1RMo-FxD2ghKI2glMyQ6H7-Mp8cAdzRkd&export=download” title=”Dap an thi THPT Quoc Gia mon Toan 2019.jpg” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/image/jpeg” width=”620″ height=”443″ extra=”image” style=”embed”]

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/uc?id=1sDlTNlMi3UlIrb-NGKGYcNjc896Efra4&export=download” title=”De thi THPT Quoc Gia mon Toan 2019 -1.jpg” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/image/jpeg” width=”620″ height=”920″ extra=”image” style=”embed”]

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/uc?id=12-BQjHjV3XVfepmLlrfvjQQ_KG2fdhgN&export=download” title=”De thi THPT Quoc Gia mon Toan 2019 -2.jpg” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/image/jpeg” width=”620″ height=”955″ extra=”image” style=”embed”]

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/uc?id=1jGvcGkB4VkY8b1QT_GJAUOisGABnZ8R3&export=download” title=”De thi THPT Quoc Gia mon Toan 2019 -3.jpg” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/image/jpeg” width=”620″ height=”880″ extra=”image” style=”embed”]

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/uc?id=1r5Lms3tfM-H-Emw4udqaGxLOYdIWeXpj&export=download” title=”De thi THPT Quoc Gia mon Toan 2019 -4.jpg” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/image/jpeg” width=”620″ height=”931″ extra=”image” style=”embed”]

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/uc?id=1NuH_xQuqfIdf6lGskYTdLmZmmEmvAEAW&export=download” title=”De thi THPT Quoc Gia mon Toan 2019 -5.jpg” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/image/jpeg” width=”620″ height=”887″ extra=”image” style=”embed”]

Previous articleĐáp án và đề thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh 2019
Next articleĐáp án và đề thi THPT Quốc gia môn Văn 2019