Đáp án và đề thi THPT Quốc gia môn Vật lý 2019

Đề Vật lý THPT quốc gia 2019 có 29 câu đầu không đánh đố, chỉ cần nắm công thức. Từ câu 30 đến 40, độ khó tăng dần để phân hóa học sinh.

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/uc?id=1_HNxfungYXUz3g5r7dulkogMaEDisCFj&export=download” title=”Dap an thi THPT Quoc Gia mon Vat ly 2019.jpg” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/image/jpeg” width=”980″ height=”672″ extra=”image” style=”embed”]

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/uc?id=1f-RGNhHiDk3kRifgWhwoi_i1Ygxu1Oyy&export=download” title=”De thi THPT Quoc Gia mon Vat ly 2019 -1.jpg” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/image/jpeg” width=”586″ height=”833″ extra=”image” style=”embed”]

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/uc?id=185C_8doG6x4ehWswl5F7qiFg0N3if7QT&export=download” title=”De thi THPT Quoc Gia mon Vat ly 2019 -2.jpg” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/image/jpeg” width=”586″ height=”852″ extra=”image” style=”embed”]

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/uc?id=1z0Q8Rk0-IPcU2nWOrGXT5i-mchCVOcCM&export=download” title=”De thi THPT Quoc Gia mon Vat ly 2019 -3.jpg” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/image/jpeg” width=”586″ height=”855″ extra=”image” style=”embed”]

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/uc?id=1MyMdt4HBPuLXY5MHdRO4kLuZg3ahfRue&export=download” title=”De thi THPT Quoc Gia mon Vat ly 2019 -4.jpg” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/image/jpeg” width=”586″ height=”524″ extra=”image” style=”embed”]

Previous articleHướng nghiệp o bế
Next articleDu học sinh trút bỏ nỗi lo bị trục xuất khỏi Mỹ