Đề chuyên Văn lớp 10 Trung học Thực hành Sư phạm 2020

Đề chuyên Văn, Toán lớp 10 Trung học Thực hành Sư phạm năm 2020 được nhận xét là khó, nâng cao cả phần nghị luận xã hội và nghị luận văn học.

Bùi Mai Minh Thảo (quận 5) cho rằng, câu 1 với chủ đề sức mạnh của kỷ niệm tương đối dễ viết vì độ mở khá rộng. Ngoài ra, thí sinh có thể vận dụng chính kinh nghiệm sống, trải nghiệm gây ấn tượng để viết.

“Trong khi đó, câu 2 với việc đưa câu chuyện của Tô Đông Pha với những trải nghiệm của ông về một bài thơ, từ đó liên hệ đến quá trình sáng tác của nhà văn, là một yêu cầu khó. Thí sinh ngoài kiến thức lý luận văn học còn phải biết cách lấy dẫn chứng và phân tích dẫn chứng”, Thảo cho hay.