Đề thi tiếng Anh lớp 10 vào Trung học Thực hành Sư phạm 2020

Đề tiếng Anh dành cho lớp chuyên trường Trung học Thực hành (Đại học Sư phạm TP HCM) dài 8 trang, gồm trắc nghiệm và tự luận, làm trong 120 phút. Đề thi được nhiều thí sinh đánh giá tương đương với đề chuyên của Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM, dễ hơn đề chuyên Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TP HCM).

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/uc?id=1OmOResh_gkc6NdoZjKnQzFxWROsD9ZOE&export=download” title=”Đề tieng Anh chuyên vào lớp 10 trường Trung học Thực hành 2020 – 1.jpg” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/image/jpeg” width=”1020″ height=”1381″ extra=”image” style=”embed”]

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/uc?id=1K50jfl_1B4zcjcvysBkIND863s8Nue5p&export=download” title=”Đề tieng Anh chuyên vào lớp 10 trường Trung học Thực hành 2020 – 2.jpg” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/image/jpeg” width=”1020″ height=”1431″ extra=”image” style=”embed”]

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/uc?id=1PGj0-fcDtn1XO3xRMVNZ1RG-gmBfKbwW&export=download” title=”Đề tieng Anh chuyên vào lớp 10 trường Trung học Thực hành 2020 – 3.jpg” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/image/jpeg” width=”1020″ height=”1403″ extra=”image” style=”embed”]

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/uc?id=1g1Nhh_ZekmRR8DyN3fRkV4JsO_8tFTl9&export=download” title=”Đề tieng Anh chuyên vào lớp 10 trường Trung học Thực hành 2020 – 4.jpg” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/image/jpeg” width=”1020″ height=”1431″ extra=”image” style=”embed”]

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/uc?id=1kdVomRGfni6yd11X_NH_tOBVS8tRDPJ9&export=download” title=”Đề tieng Anh chuyên vào lớp 10 trường Trung học Thực hành 2020 – 5.jpg” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/image/jpeg” width=”1020″ height=”1410″ extra=”image” style=”embed”]

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/uc?id=1F7WLqB7xn2LxD3NKIZNbsSVS0j9jCdqW&export=download” title=”Đề tieng Anh chuyên vào lớp 10 trường Trung học Thực hành 2020 – 6.jpg” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/image/jpeg” width=”1020″ height=”1403″ extra=”image” style=”embed”]

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/uc?id=1Zo5fkCM1f5GXhAw8sW0HXuSRRiBuUE0s&export=download” title=”Đề tieng Anh chuyên vào lớp 10 trường Trung học Thực hành 2020 – 7.jpg” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/image/jpeg” width=”1020″ height=”1360″ extra=”image” style=”embed”]

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/uc?id=12DhU_lcynRqyNxk3LZwcfQp4hmcfvQW2&export=download” title=”Đề tieng Anh chuyên vào lớp 10 trường Trung học Thực hành 2020 – 8.jpg” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/image/jpeg” width=”1020″ height=”1414″ extra=”image” style=”embed”]

Previous articleĐiểm chuẩn Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP HCM 2019
Next articleTám cách học đại học Mỹ miễn phí