Đề thi tiếng Anh lớp 10 vào Trung học Thực hành Sư phạm 2020

Đề tiếng Anh dành cho lớp chuyên trường Trung học Thực hành (Đại học Sư phạm TP HCM) dài 8 trang, gồm trắc nghiệm và tự luận, làm trong 120 phút. Đề thi được nhiều thí sinh đánh giá tương đương với đề chuyên của Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM, dễ hơn đề chuyên Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TP HCM).