Đề thi và đáp án môn tiếng Anh vào lớp 10 TP. HCM năm 2020

Đề tiếng Anh trong kỳ tuyển sinh lớp 10 THPT công lập chiều 16/7 có 36 câu, thí sinh làm trong 60 phút, được đánh giá là dễ lấy 6-8 điểm.