Đề thi và đáp án môn tiếng Anh vào lớp 10 TP. HCM năm 2020

Đề tiếng Anh trong kỳ tuyển sinh lớp 10 THPT công lập chiều 16/7 có 36 câu, thí sinh làm trong 60 phút, được đánh giá là dễ lấy 6-8 điểm.

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/uc?id=1J_V3uAjupBHmWXsPUcBuH5gvUkqmjiUI&export=download” title=”De Tieng Anh lop 10 tp hcm – 1.jpg” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/image/jpeg” width=”1020″ height=”1024″ extra=”image” style=”embed”]

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/uc?id=1tAapR9oXLRhXH-zX0Dr9Ke2H1KnvReM7&export=download” title=”De Tieng Anh lop 10 tp hcm – 2.jpg” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/image/jpeg” width=”1020″ height=”1158″ extra=”image” style=”embed”]

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/uc?id=1KGHII4tXj2-mzSo8U1QJXYtKu9v5PBgr&export=download” title=”De Tieng Anh lop 10 tp hcm – 3.jpg” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/image/jpeg” width=”1020″ height=”1126″ extra=”image” style=”embed”]

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/uc?id=1P8UdB4l1JJc9A68guYwpDrtk7gGaA1Eu&export=download” title=”De Tieng Anh lop 10 tp hcm – 4.jpg” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/image/jpeg” width=”1020″ height=”1226″ extra=”image” style=”embed”]

Previous articleĐề thi và đáp án môn văn vào lớp 10 TP. HCM năm 2020
Next articleĐề thi và đáp án môn toán vào lớp 10 TP. HCM năm 2020