Đề thi và đáp án môn văn vào lớp 10 TP. HCM năm 2020

Đề Văn thi vào lớp 10 THPT công lập tại TP HCM có ba câu, trong đó câu đọc hiểu lấy văn bản nói về Covid-19 với ý nghĩa lắng nghe và chia sẻ. Đề Văn được thí sinh cho là vừa sức, mang tính thời sự, các câu hỏi quen thuộc.

Đáp án môn Văn được Sở Giáo dục và Đào tạo công bố chiều 19/7.