Đề và đáp án môn Toán lớp 10 vào Trung học Thực hành Sư phạm 2020

Đề Toán chuyên vào lớp 10 trường Trung học Thực hành (Đại học Sư phạm TP HCM) hôm 20/7/2020 được nhận xét là dễ hơn năm ngoái, dễ hơn đề chuyên năm nay của trường Phổ thông Năng khiếu và Sở Giáo dục và Đào tạo.

Những 1, 2 và 3 được sĩ tử cho là dễ, mỗi bài chỉ mất ít phút để giải; câu 5 và 6 tương đối khó. Nguyễn Hữu Minh Khôi (trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa) cho biết các câu hỏi logic, số học rất quen thuộc. Câu 6 hình học phức tạp hơn nhưng chia ra nhiều ý nhỏ nên thí sinh có thể bóc tách vấn đề giải quyết.

Cùng trường với Khôi, thí sinh Nguyễn Thông Nguyên đoán có thể đạt 8 điểm bài thi này. Câu bất đẳng thức làm khó Nguyên, nhưng các câu còn lại vừa sức bởi thí sinh này đã ôn luyện chuyên rất kỹ.

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/uc?id=1uQkwk1c1CWUxnGgRUIKQhOiUUfkU8QAi&export=download” title=”Đề Toán chuyên vào lớp 10 trường Trung học Thực hành 2020 – 1.jpg” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/image/jpeg” width=”1019″ height=”1413″ extra=”image” style=”embed”]

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/uc?id=1apottPWYqB98CYCdHfZ2kDsa3J7Fg_Cp&export=download” title=”Đề Toán chuyên vào lớp 10 trường Trung học Thực hành 2020 – 2.jpg” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/image/jpeg” width=”1020″ height=”1375″ extra=”image” style=”embed”]

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/uc?id=1HtviVaO9vf8xRUph7gEkAx_nSe3uoubZ&export=download” title=”Đề Toán chuyên vào lớp 10 trường Trung học Thực hành 2020 – 3.jpg” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/image/jpeg” width=”1020″ height=”1442″ extra=”image” style=”embed”]

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/uc?id=1WQQRsyNq1ZMngg6L_lV5mdcxkloTutww&export=download” title=”Đề Toán chuyên vào lớp 10 trường Trung học Thực hành 2020 – 4.jpg” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/image/jpeg” width=”1020″ height=”1442″ extra=”image” style=”embed”]

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/uc?id=1Do3jaBMJvh1duIbziOnE-pv-fR–xIr7&export=download” title=”Đề Toán chuyên vào lớp 10 trường Trung học Thực hành 2020 – 5.jpg” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/image/jpeg” width=”1020″ height=”1442″ extra=”image” style=”embed”]

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/uc?id=1uRKmMl11y0k9VOBhVwHLDY7gG7lmQbHL&export=download” title=”Đề Toán chuyên vào lớp 10 trường Trung học Thực hành 2020 – 6.jpg” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/image/jpeg” width=”1020″ height=”1443″ extra=”image” style=”embed”]

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/uc?id=10Pxj9e-PSvofZixjhCjXuAXE-isxbr6l&export=download” title=”Đề Toán chuyên vào lớp 10 trường Trung học Thực hành 2020 – 7.jpg” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/image/jpeg” width=”1020″ height=”1442″ extra=”image” style=”embed”]

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/uc?id=1bHDoi_sxR4fM_WKuqDRCc9pM7sKy-0RY&export=download” title=”Đề Toán chuyên vào lớp 10 trường Trung học Thực hành 2020 – 8.jpg” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/image/jpeg” width=”1200″ height=”1698″ extra=”image” style=”embed”]

Previous articleTrường Lê Thị Hồng Gấm quận 3 TP. HCM
Next articleĐiểm chuẩn Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP HCM 2019