Điểm chuẩn Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP HCM 2019

Mặt bằng chung các ngành của Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP HCM tăng 1-2 điểm so với năm ngoái.

Với môn tiếng Anh nhân hệ số 2, ngành Ngôn ngữ Anh lấy điểm chuẩn 30, Kinh doanh quốc tế 25 điểm, Quan hệ quốc tế 24 điểm. Với thang điểm 30, ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành có điểm chuẩn cao nhất 20,5; tiếp đó là Đông phương học 20,25.

Ngành có điểm chuẩn thấp nhất là Luật kinh tế 15 điểm.