Điểm chuẩn đại học Xây dựng năm 2019

Điểm trúng tuyển 23 ngành năm 2019 của Đại học Xây dựng Hà Nội từ 15 đến 21,25, cao nhất là Công nghệ thông tin.

Ngành Kỹ thuật xây dựng có điểm chuẩn cao thứ hai là 19,5. Điểm chuẩn thấp nhất là 15 ở các ngành Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật cấp thoát nước, Kỹ thuật xây dựng và Kỹ thuật môi trường.

Đối với tổ hợp có xét tuyển môn Vẽ mỹ thuật, điểm trúng tuyển được tính theo công thức: [(môn 1 + môn 2 + môn Vẽ x 2 ):4] x 3 + điểm ưu tiên, nghĩa là tổng điểm tối đa 30.